Skip to main content

Skrei - vinterens høydepunkt!

I vintermånedene januar til april er norsk torsk og skrei på sitt aller beste.

Skrei

Festmat midtvinters

Det er ikke vanskelig å forstå at skreien er vinterens høydepunkt for matglade mennesker. Restaurantene roper høyt med en gang fisken er i hus, og gjestene strømmer til. – Skreitid er festtid!

Siden skrei er en sesongvare, er nordmenn flinke til å benytte seg av muligheten til å glede seg over denne fantastiske råvaren. Også den norske kysttorsken er på sitt beste i vintermånedene. Enten det serveres vanlig torsk eller skrei vil man oppleve en fisk med spesielt god kvalitet. Fisken er fast, hvit, delikat og uovertruffen på smak. Stadig flere får øynene opp for den norske torsken. Eksporten har aldri vært større enn nå, og Kina er i dag det største eksportmarkedet.

Mysteriet skrei

Det har i lange tider vært delte meninger om torsk og skrei i bunn og grunn er den samme fisken. Både kysttorsk, det vi i dagligtalen kun kaller torsk, og skrei deler det latinske navnet «Gadus Morhua», men er en skrei en helt vanlig torsk fra Barentshavet, som i månedene januar til april bytter navn mens den gyter utenfor Lofoten og Vesterålen?

Norske fiskere har i generasjoner opparbeidet seg kunnskap om de ulike fiskeslagene langs kysten vår. Evnen til å skille selv de likeste fisketyper fra hverandre, gikk i arv. I dag, når fiskerne ikke lenger er i kontakt med fangsten på samme måte, ser vi at denne kunnskapen har blitt svekket. Torsk og skrei blir på fiskemottakene kun statistikkført som torsk.

I gamledager hevdet alltid fiskerne at torsk og skrei ikke var den samme fisken. Fiskerne mente å se forskjeller på hodefasong, farge og liknende. Forskerne har derimot hatt problemer med å bevise fiskernes påstand. Det er funnet noen mindre forskjeller, men disse har historisk blitt forklart med miljøpåvirkning. Det var ikke noe som kunne bevise at torsk og skrei tilhørte to ulike genetiske bestander.

På 1990-tallet ble det derimot tatt i bruk en metode der man kunne måle forskjeller direkte på fiskenes DNA-molekyl. Veldig overraskende for store deler av forskermiljøet viste resultatene store forskjeller på kysttorsk og skrei. Både kysttorsk og skrei er selvfølgelig torskefisker, men det ble endelig slått fast at kysttorsk og skrei ikke kunne komme fra den samme genetiske bestanden.

De gamle fiskerne smilte nok litt i skjegget, men mange «nye» fiskere fryktet derimot uønskede konsekvenser, slik som mer rigide kvotebestemmelser. I dagens kvoteregler er både kysttorsk og skrei kun kategorisert som torsk. Å skille torskefangsten i torsk og skrei vil bety merarbeid og store investeringer. Mysteriet er altså løst, en skrei er en torsk, men en torsk er ikke alltid en skrei. Om det etterlengtede svaret vil få noen særlig betydning, er nok uvisst.

 

- Spør din grossist om årets leveranse av skrei!

Heading

Heading

Heading